top of page
Search
  • Writer's pictureΠέτρος Γρίβας

Πως θα δοθεί η επιδότηση (έως 5.000 ευρώ) σε καλλιτέχνες, χειροτέχνες οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτησηπηγή:taxheaven.gr


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ σχετικά με τον καθορισμός όρων και διαδικασίας χρηματοδότησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων αναφορικά με την επιδότηση καλλιτεχνών - χειροτεχνών του άρθρου 59 του ν. 4949/2022, όρων σχετικά με τη διαδικασία ανοίγματος και τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, των όρων, της διαδικασίας και του τρόπου διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των 3.100 πρώτων φυσικών προσώπων, των λογαριασμών στους οποίους επιστρέφονται και της διαδικασίας επιστροφής των δημιουργούμενων τόκων και επιστρεπτέων ποσών προς το ελληνικό δημόσιο καθώς και κάθε αναγκαίου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή του παρόντος.Άρθρο 1 - Ορισμοία) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ): το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υπό το url https://gobeyondpayments.gov.gr/ μέσω του οποίου διενεργείται κατά τα ορισθέντα κατωτέρω η διαδικασία ανοίγματος ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα και η διαδικασία αποδέσμευσης των εκάστοτε ποσών για κάθε δικαιούχο.


β) Δικαιούχοι χρηματοδότησης: τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4949/2022 (Α' 126), ήτοι τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α' 152), υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στα κατά χρονική προτεραιότητα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης δραστηριότητας στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας.


γ) Ειδικός δεσμευμένος καταπιστευτικός λογαριασμός: ο λογαριασμός του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α' 63) τον οποίο οι δικαιούχοι οφείλουν να ανοίξουν σε λογαριασμό που ήδη τηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να τους καταβληθεί η χρηματοδότηση του άρθρου 59 του ν. 4949/2022 (Α' 126). Το κόστος ανοίγματος των δεσμευμένων λογαριασμών βαρύνει τους δικαιούχους.


δ) Ποσό εγκεκριμένης επιδότησης: το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.


ε) Ποσό επιδότησης: το ποσό που δικαιούνται οι δικαιούχοι χρηματοδότησης και το οποίο ισούται με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών το οποίο πρόκειται να δηλώσουν, για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά.


στ) Απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης: η επανέναρξη της δραστηριότητάς εκάστου δικαιούχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4949/2022.


ζ) Ενιαία επιχείρηση: Στην «ενιαία επιχείρηση» για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:


α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·


β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·


γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·


δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.


Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.


Άρθρο 2


Διαδικασία προσδιορισμού και ενημέρωσης δικαιούχων


1. Αρμόδια για τη διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων χρηματοδότησης είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (στο εξής «ΑΑΔΕ»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καν (ΕΕ) 1407/2013, ως ισχύει.


2. Κριτήριο για τον καθορισμό των κατά χρονική προτεραιότητα πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) δικαιούχων χρηματοδότησης είναι η ημεροχρονολογία επανέναρξης δραστηριότητας έως την 30ή.6.2023, κατά τα οριζόμενα στην 214630/3.5.2023 (Β' 2940). Σε περίπτωση κατά την οποία συμπίπτει στην ίδια ημεροχρονολογία το γεγονός της έναρξης περισσότερων δυνητικών δικαιούχων, για την κρίση περί χρονικής προτεραιότητας, λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία υποβολής της αίτησης εκάστου. Για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, η ΑΑΔΕ αιτείται στοιχεία από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στις οποίες υποβλήθηκαν οι κρίσιμες αιτήσεις, άλλως λαμβάνει υπόψη την ημεροχρονολογία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος.


3. H ΑΑΔΕ:


[i]

[α] με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει στους περιλαμβανόμενους στον «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων απαλλαγής» έτους 2022 της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αρ. 214630/3.5.2023 (Β' 2940) κοινής υπουργικής απόφασης ενημερώνει επίσης τους εν λόγω δυνητικούς δικαιούχους επιπλέον ώστε:

[αα] να προβούν στο άνοιγμα ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία ορίζεται ρητά στο ενημερωτικό μήνυμα, και

[αβ] να υποβάλλουν φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2022 μέχρι 18.6.2023, -και σε κάθε περίπτωση αφού προηγουμένως έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση της περ. [α] της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αρ. 214630/3.5.2023 (Β' 2940) κοινής υπουργικής απόφασης- προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι 30.6.2023 οι διαδικασίες των άρθρων 5 και 6 της παρούσας (πίστωσης του καταπιστευτικού τους λογαριασμού με το ποσό των 5.000 ευρώ και αποδέσμευσης του ποσού που αντιστοιχεί στην επιδότηση έτους 2022), άλλως ενημερώνονται ότι αν δεν προβούν στο άνοιγμα καταπιστευτικού λογαριασμού εντός της ως άνω προθεσμίας, οι διαδικασίες πίστωσης και αποδέσμευσης ποσού των άρθρων 5 και 6 της παρούσας θα λάβουν χώρα κατά την διαδικασία και το χρονικό διάστημα που ορίζονται στην περ. [ii] της παρούσας παραγράφου, την παρ. 7 του παρόντος άρθρου και την παρ. 2 του άρθρου 6, ενώ ενημερώνονται περαιτέρω ότι αν δεν προβούν στην υποβολή φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2022 εντός της ως άνω προθεσμίας, η διαδικασία αποδέσμευσης ποσού επιδότησης του άρθρου 6 της παρούσας θα λάβει χώρα κατά την διαδικασία και το χρονικό διάστημα που ορίζονται στην περ. [ii] της παρούσας παραγράφου και την παρ. 2 του άρθρου 6.


[β] μεριμνά για την καταχώριση του ως άνω καταλόγου στο ΟΠΣ και


[γ] ενημερώνει την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών για την τεθείσα στο υπό [αα] προθεσμία ανοίγματος λογαριασμού.


και


[ii] εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής.7.2023, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ' αρ. 214630/3.5.2023 (Β' 2940) κοινής υπουργικής απόφασης:

[α] καταρτίζει τον «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων», στον οποίο περιλαμβάνονται οι πρώτοι 3.100 δυνητικοί δικαιούχοι σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τους περιλαμβανόμενους στον κατάλογο αυτόν, ώστε να προβούν στο άνοιγμα ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία ορίζεται ρητά στο ενημερωτικό μήνυμα. Στον ως άνω «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων» του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι για τους οποίους ακολουθήθηκε η διαδικασία της περ. [i] και ολοκληρώθηκε γι' αυτούς η διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται όσοι προέβησαν σε άνοιγμα ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού και πιστώθηκε σε αυτούς το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης ποσού 5.000 ευρώ.


[β] μεριμνά για την καταχώριση του αρχικού καταλόγου στο ΟΠΣ και


[γ] ενημερώνει την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών για την τεθείσα στο υπό [α] προθεσμία ανοίγματος λογαριασμού.


Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών μεριμνά προκειμένου να μην επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού στο ΟΠΣ μετά την παρέλευση των προθεσμιών που τίθενται στους δυνητικούς δικαιούχους από την ΑΑΔΕ.


4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (άρθρου 6 παρ. 1 του Καν. 1407/2013). Ως υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αρ. 214630/3.5.2023 (Β' 2940) κοινής υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) επαναλαμβάνεται για τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αρ. 214630/3.5.2023 (Β' 2940) κοινής υπουργικής απόφασης.


5. Σε περίπτωση άσκησης μικτής δραστηριότητας, ήτοι και δραστηριότητας μη επιλέξιμης στον Κανονισμό 1407/2013 (αρ. 1), οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς.


6. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων η ενίσχυση δεν μετακυλίεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.


7. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 3 του παρόντος, που έχουν τεθεί στους δικαιούχους για το άνοιγμα ειδικών καταπιστευτικών λογαριασμών, εξάγει από το ΟΠΣ τον οριστικό κατάλογο των δικαιούχων, οι οποίοι προέβησαν σε άνοιγμα λογαριασμού, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Ο οριστικός κατάλογος δικαιούχων περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΙΒΑΝ του δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού και το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης των 5.000 ευρώ. Η ηλεκτρονική μορφή του οριστικού καταλόγου δικαιούχων είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία και διαβιβάζεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 5 της παρούσας.


Άρθρο 3


Έλεγχος σώρευσης


1. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης δυνάμει του Κανονισμού de minimis 1407/2013 ως ισχύει και το συνολικό ποσό ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος, συνυπολογιζόμενων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά το εκάστοτε έτος της ενίσχυσης και τα προηγούμενα δύο έτη από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.


2. Επιπλέον του αναφερόμενου στο προηγούμενο άρθρο ελέγχου διενεργείται έλεγχος της σώρευσης, και στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πριν από κάθε κατάρτιση της κατάστασης δικαιούχων αποδέσμευσης ποσών της παρ. 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 59886/ ΕΥΚΕ913/11.6.2020 (Β' 2417) κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο 121114/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ2).


Άρθρο 4


Διαδικασία ανοίγματος ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού


Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, κατόπιν αυθεντικοποίησης μέσω Taxisnet, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας ζητούνται τα ακόλουθα:


α) Επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία/διαχείριση του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, ανά ενάριθμο έργου της Συλλογικής Απόφασης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης («ΣΑΤΑ») όπου είναι ενταγμένη η δράση,


β) δήλωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που ήδη τηρεί ο εκάστοτε δικαιούχος χρηματοδότησης στο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, για την διαχείριση πληρωμών,


γ) δήλωση, με την οποία ο εκάστοτε δικαιούχος χρηματοδότησης βεβαιώνει αποδοχή με ηλεκτρονικό τρόπο κατά την είσοδο του στην πλατφόρμα, η οποία και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:


i. Ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους του προγράμματος χρηματοδότησης του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α' 63), όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 59 του ν. 4949/2022 (Α' 126), καθώς και για την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την επιστροφή αδιάθετων ποσών στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και των τυχόν δημιουργούμενων, από την παραμονή των πιστώσεων στον άνω ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, τόκων στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου/ωφελούμενου καθώς και για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με τα στοιχεία του ειδικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ, δικαιούχος), την κίνηση του ανωτέρω ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, την ύπαρξη τυχόν υπολοίπων καθώς και τυχόν κινήσεις και εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτόν,


ii. έχει λάβει γνώση των δηλώσεων και αποποίησης ευθυνών του πιστωτικού ιδρύματος έναντι του δικαιούχου/ πελάτη η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται ταυτόχρονα με το αίτημα ανοίγματος του λογαριασμού,

296 views0 comments

Yorumlar


bottom of page